Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Стефанка Панайотова Очипалска

За контакт

Адрес

Кюстендил,ул. Ефрем Каранов № 27

Рег. № в КАБ

01893

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : община Трекляно

Регионална колегия

Кюстендил

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    Община Трекляно, община Трекляно