Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2022 г.

арх. Стоян Кирилов Стоянов

За контакт

Адрес

Дупница,ул.Любен Каравелов № 14

Рег. № в КАБ

01891

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Почетен член с ППП

Регионална колегия

Кюстендил

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I