Регистър архитекти

Невяна Йонова Платена ППП за 2020 г.

арх. Невяна Любомирова Йонова

За контакт

Адрес

гр.Кюстендил, ул."Страцин" 1,ет.4,ап.12

Рег. № в КАБ

01889

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Кюстендил

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I