Регистър архитекти

Платена ППП за 2023 г.

арх. Мая Александрова Кожухарова-Димитрова

За контакт

Адрес

Кюстендил, ул. Демокрация № 10

Рег. № в КАБ

01886

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Кюстендил

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I