Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Стефан Христов Обрешков

За контакт

Адрес

гр.Кубрат, обл.Разград, ул."Цар Освободител"18 вх.А,ет.6,ап.18

Рег. № в КАБ

01876

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : общини Кубрат

Регионална колегия

Разград

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Проектантски бюра
Стефан Христов Обрешков ЕТ