Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

арх. Елка Маринова Койчева

За контакт

Адрес

гр.Разград, ул."Грънчарска"26 вх.В,ет.4, ап.7

Рег. № в КАБ

01875

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Община Самуил

Регионална колегия

Разград

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV