Регистър архитекти

Починал

арх. Елка Маринова Койчева

За контакт

Адрес

гр.Разград, ул."Грънчарска"26 вх.В,ет.4, ап.7

Рег. № в КАБ

01875

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Няма : Община Самуил

Регионална колегия

Разград

Том и Раздел

Том: , Раздел: