Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Кънчо Георгиев Тодоров

За контакт

Адрес

гр.Чирпан, ул."Съединение"1

Рег. № в КАБ

01842

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Красно село

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Допълнителни сертификати (1)