Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Мария Найденова Василева-Дименчева

За контакт

Адрес

Пловдив,ул."Славянска"25А,ет.1

Рег. № в КАБ

01825

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I