Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Зорница Силвиева Стамболиева

За контакт

Адрес

Русе ул В Петлешков37

Рег. № в КАБ

01813

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Русе

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I