Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Елена Христова Пищалова

Рег. № в КАБ

01803

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Чепеларе

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Работи, като служител към фирма с предмет на дейност "строителство":
    "Архтурист 81" ЕООД
  • Служител към държавна администрация:
    Община Чепеларе, Община Баните, община
Проектантски бюра
АРХ-ТУРИСТ-ЕЛЕНА ПИЩАЛОВА ЕТ