Регистър архитекти

01798 Платена ППП за 2020 г.

арх. Венета Любомирова Кавалджиева

Ръководител обекти и водещ проектант - устройствено планиране и инвестиционно проектиране на жилищни, обществени, производствени и смесени сгради и комплекси. Управител на „ВИАРХ” ЕООД

За контакт

Адрес

viarheood@abv.bg

Рег. № в КАБ

01798

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София В-Оборище

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ВИАРХ ЕООД