Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Ваня Евтимова Серафимова

Рег. № в КАБ

01783

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I