Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Искра Стоянова Накова

Рег. № в КАБ

01775

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А-Младост

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АРХИДА ИН ЕООД