Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Искра Стоянова Накова

За контакт

Адрес

гр.София, жк."Младост," бл.449, вх.2, ет.4, ап.12

Рег. № в КАБ

01775

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А-Младост

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)
Проектантски бюра
АРХИДА ИН ЕООД