Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Калина Димитрова Мерудийска

За контакт

Адрес

гр.Враца, ул."Търговска" 15 ет.3,ап.5

Рег. № в КАБ

01749

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Враца

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
КАБЕ ООД