Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Мария Димитрова Хараламбова

За контакт

Адрес

Смолян 4700, ул. "Миньорска" №23

Рег. № в КАБ

01743

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I