Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2019 г.

арх. Мария Димитрова Хараламбова

За контакт

Адрес

Смолян 4700, ул. "Миньорска" №23

Рег. № в КАБ

01743

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Отложена

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: VII , Раздел: