Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Атанас Аврамов Каджебов

За контакт

Адрес

Смолян 4700, бул. "България" №26 А

Уебсайт

http://01740

Рег. № в КАБ

01740

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АРХПЕРО ЕООД