Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Даниела Стоянова Стояновска-Василева

Рег. № в КАБ

01736

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ДАНИЕЛА СТОЯНОВСКА ЕТ