Регистър архитекти

01698 Платена ППП за 2020 г.

арх. Наташа Димитрова Петрова

Рег. № в КАБ

01698

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Овча купел

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I