Регистър архитекти

Галина Антова Платена ППП за 2019 г.

арх. Галина Димитрова Антова

За контакт

Адрес

гр.Видин ул."Рибарска" 10

Рег. № в КАБ

01667

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Видин

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АСТРА 2006 ЕООД