Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2024 г.

арх. Аделина Иванова Трифонова

За контакт

Адрес

Видин 3700, ж.к. Крум Бъчваров №20 вх.Ж ет.5 ап.157

Рег. № в КАБ

01659

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : община Кула

Регионална колегия

Видин

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV