Регистър архитекти

01658 Платена ППП за 2024 г.

арх. Петър Филипов Влахов

За контакт

Адрес

Ст.Загора, ул."Димитър Наумов" 96, ап 3

Рег. № в КАБ

01658

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Мъглиж и Гурково

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    Община, община Мъглиж и Гурково