Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Иван Ганчев Иванов

За контакт

Адрес

Ст.Загора, ул."Христо Ботев" 140

Рег. № в КАБ

01656

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)
Проектантски бюра
Форум 49 ЕООД