Регистър архитекти

Юрий Любомирски Платена ППП за 2024 г.

арх. Юрий Георгиев Любомирски

За контакт

Адрес

гр.Велико Търново ,ул."България" 20 вх.А ет.2

Рег. № в КАБ

01637

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Велико Търново

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I