Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Цветанка Мирчова Черкезова

За контакт

Адрес

гр.София, жк."Връбница 2", ул."Бели Дунав" бл.636, вх.Б, ет.16, ат.4

Рег. № в КАБ

01587

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Б-Връбница

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I