Регистър архитекти

Михаил Михайлов Платена ППП за 2020 г.

арх. Михаил Владимиров Михайлов

За контакт

Адрес

общ.Перник с.Драгичево ул."Възраждане" 210 п.код 2351

Рег. № в КАБ

01579

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Перник

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I