Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Теменуга Николова Барбова

За контакт

Адрес

Бургас , ул.Сливница №29, ет.1

Рег. № в КАБ

01571

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I