Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Теменуга Николова Барбова

За контакт

Адрес

Бургас , ул.Сливница №29, ет.1

Рег. № в КАБ

01571

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Община Малко Търново

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    Община Малко Търново, община Община Малко Търново