Регистър архитекти

01565 Платена ППП за 2022 г.

арх. Иван Славов Ефремов

арх. ЕФРЕМОВ е завършил УАСГ 2003 година със специалност архитектура. Дипломира се в катедра жилищни сгради с отличие. Член на КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ в България. Регистрационен N 01565 от 2004 г. Притежава пълна проектантска правоспособност. Основател и собственик на "АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ПРИМО" ООД

За контакт

Адрес

България гр. Бургас ул. Шейново 62

Уебсайт

http://www.asprimo.com

Рег. № в КАБ

01565

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I