Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Емилия Кузова Русева

За контакт

Адрес

гр.Ямбол ул."Търговска" 34 Сграда на архитектите Ателие 7

Рег. № в КАБ

01539

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Елхово

Регионална колегия

Ямбол

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    община, община елхово, болярово
Проектантски бюра
РУСЕВИ И СИНОВЕ ЕООД