Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Веселка Велиславова Ангелова-Динева

За контакт

Адрес

гр.Ямбол ул."Бели Дрин 6

Рег. № в КАБ

01537

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Ямбол

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
Ангелова-Архпроект ЕООД