Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Веселка Велиславова Ангелова-Динева

За контакт

Адрес

гр.Ямбол ул."Бели Дрин 6

Уебсайт

http://01537

Рег. № в КАБ

01537

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община

Регионална колегия

Ямбол

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    , община
Проектантски бюра
Ангелова-Архпроект ЕООД