Регистър архитекти

01536 Платена ППП за 2021 г.

арх. Антон Димитров Бойчев

ДЪЛЪГ И ПРОТЯЖЕН

За контакт

Адрес

ЯМБОЛ 8600, ул. "МАТВЕЙ ВЪЛЕВ" №1, ет.1

Уебсайт

https://www.facebook.com/anton.boychev.1

Рег. № в КАБ

01536

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Ямбол

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
Бойчеви-синове ООД