Регистър архитекти

Красимир Пампоров Платена ППП за 2024 г.

арх. Красимир Георгиев Пампоров

За контакт

Адрес

Bulgaria, 9300 гр. Добрич, ул. Йордан Йовков №2 E-mail: pamporoff@gmail.com мобилен: 088 68 08 546

Рег. № в КАБ

01527

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Добрич

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (4)
Удостоверение за ПППОт дата: 01/01/2021
Удостоверение за ПППОт дата: 01/01/2022
Удостоверение за ПППОт дата: 01/01/2023
Удостоверение за ПППОт дата: 01/01/2024
Проектантски бюра
"Архитект" ЕООД