Регистър архитекти

01526 Платена ППП за 2024 г.

арх. Весела Антонова Петкова

За контакт

Адрес

гр. Добрич , 9300, бул."25-ти септември" №52, офис 12

Уебсайт

http://01526

Рег. № в КАБ

01526

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Добрич

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I