Регистър архитекти

01525 Платена ППП за 2024 г.

арх. Светослава Василева Коларова

За контакт

Адрес

Добрич 9300 ул.Йордан Йовков 13 ап.3 s.kolarova@albena-design.com 0898605588

Уебсайт

http://s.kolarova@albena-design.com

Рег. № в КАБ

01525

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Добрич

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I