Регистър архитекти

01520 Платена ППП за 2021 г.

арх. Христо Иванов Чепилев

За контакт

Уебсайт

http://01520

Рег. № в КАБ

01520

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Д-Надежда

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)