Регистър архитекти

Атанас Динев Платена ППП за 2019 г.

арх. Атанас Костадинов Динев

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

01507

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Красно село

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I