Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Параскева Димитрова Миленкова

За контакт

Адрес

гр.Пловдив,ул."Коматевско шосе"№169Д

Рег. № в КАБ

01477

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)