Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Елисавета Георгиева Палазова

За контакт

Адрес

Пловдив,ул."Леонардо Да Винчи "№ 20

Рег. № в КАБ

01475

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Кричим

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    Главен архитект, община Община Кричим
Проектантски бюра
ПАЛАС ЕООД