Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

арх. Елисавета Георгиева Палазова

За контакт

Адрес

Пловдив,ул."Леонардо Да Винчи "№ 20

Рег. № в КАБ

01475

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Кричим

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV