Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Светлана Иванова Черкезова

За контакт

Адрес

Пловдив,ул."Атанас Каменаров"№15,4е

Рег. № в КАБ

01454

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I