Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Величка Георгиева Тименова

За контакт

Адрес

timenova@abv.bg

Рег. № в КАБ

01444

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София В-Слатина

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I