Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Дочо Атанасов Дочев

За контакт

Адрес

Карлово,обл. Пловдив,ул.В.Левски"№12

Рег. № в КАБ

01431

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I