Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

арх. Аделаида Павлова Петрова-Лефтерова

За контакт

Адрес

гр.София, жк."Младост 1", бл.29-А, вх.3, ет.1, ап.1

Рег. № в КАБ

01423

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А-Младост

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I