Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Христо Венков Венков

За контакт

Уебсайт

http://01414

Рег. № в КАБ

01414

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Е-Лозенец

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ГЛОБАЛ ДИЗАЙН ЕООД