Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Янко Маринов Петров

Рег. № в КАБ

01382

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Овча купел

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)