Регистър архитекти

01344 Платена ППП за 2020 г.

арх. Нина Василева Константинова-Васева

За контакт

Адрес

гр.Пазарджик  4400, ул.”Екзарх Йосиф” 41

Рег. № в КАБ

01344

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пазарджик

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ЕН ДИЗАЙН ЕООД