Регистър архитекти

01342 Платена ППП за 2021 г.

арх. Даниел Николов Мирчев

- Водещ проектант в териториалните проектантски организации на гр.Ямбол, гр.Пазарджик и гр.Бенгази - Гл.експерт по ТСУ и регионално развитие в областната администрация на област Пловдив - Областен управител на област Пазарджик - Н-к отдел "Архитектура" в община Пазарджик - Гл.архитект на община Септември - Водещ проектант и управител на "АДМ Студио" ЕООД

За контакт

Адрес

гр.Пазарджик 4400 , ул.”Цар Иван Асен II” 11

Уебсайт

http://01342

Рег. № в КАБ

01342

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пазарджик

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АДМ СТУДИО ЕООД