Регистър архитекти

01340 Платена ППП за 2024 г.

арх. Ивайло Славчев

За контакт

Адрес

гр. София, ул."Якубица" 7 б

Рег. № в КАБ

01340

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)
Проектантски бюра
ИСИ-АРХ ЕООД