Регистър архитекти

01322 Платена ППП за 2023 г.

арх. Иван Маргаритов Бакалов

За контакт

Адрес

гр. Хасково, бул. “Раковски“ 15, вх.В, ап.49

Уебсайт

http://01322

Рег. № в КАБ

01322

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Свиленград

Регионална колегия

Хасково

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Декларарирани данни:
  • Работи, като служител към фирма с предмет на дейност "строителство":
  • Служител към държавна администрация:
    Общински съвет Свиленград, община Свиленград