Регистър архитекти

01322 Платена ППП за 2020 г.

арх. Иван Маргаритов Бакалов

За контакт

Адрес

гр. Хасково, бул. “Раковски“ 15, вх.В, ап.49

Рег. № в КАБ

01322

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Хасково

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I