Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Янчо Груйчев Апостолов

За контакт

Адрес

гр. Хасково, ул. “Драгоман” 10А, ет.5

Рег. № в КАБ

01311

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Хасково

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I