Регистър архитекти

01305 Платена ППП за 2022 г.

арх. Румен Петков Йотов

За контакт

Адрес

Уебсайт

http://01305

Рег. № в КАБ

01305

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I