Регистър архитекти

01305 Платена ППП за 2021 г.

арх. Румен Петков Йотов

За контакт

Адрес

гр.София, жк.%"Овча купел-2",бл.30, вх.Г, ет.1, ап.1

Уебсайт

http://01305

Рег. № в КАБ

01305

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Овча купел

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)