Регистър архитекти

Здравко Попов Платена ППП за 2020 г.

арх. Здравко Александров Попов

За контакт

Адрес

Сандански, обл.Благоевград, ул.Никола Вапцаров №8

Рег. № в КАБ

01291

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Благоевград

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I